Valilikten gele açıklamalar doğrultusunda, eli kanlı terör örgütlerinin son zamanlarda yaptıkları terör ve yıldırma faaliyetlerinin şehrin sosyal ve ekonomik gelişmesini de negatif yönde etkilemeye başladığı bildirildi.

Bu eylemler sonucunda yurttaşların, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum bırakıldığı kaydedilen beyanda, şunlar belirtildi:

YAPILAN O AÇIKLAMA

"Günlük hayatları negatif yönde etkilenen vatandaşlarımız büyük zorluk yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması, hali hazırdaki huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması amacı ile; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek adına ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 25 bölge 13 Haziran 2017 günü saat 00:00:01'den 27 Haziran 2017 günü saat 23:59:59'a kadar, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

Özel güvenlik alanı ilan edilen bölgelere dair detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.