Diyanet İşleri Başkanlığının, FETÖ'nün yalanlarını ortaya çıkardığı "Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı" raporunda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kendisini ulvi biri göstermek adına Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'i nasıl kullandığı da ortaya seriliyor.
Bahsi geçen rapor, FETÖ elebaşı Gülen'in, dini istismar ederek örgüt mensuplarını nasıl kandırdığını ayrıntılarıyla gösteriyor. Kendisini ulvi bir varlık gibi sunmaya çalışan teröristbaşı, her türlü yalana başvururken Müslümanların en kutsallarını da kullanmaktan çekinmiyor.
Raporda, teröristbaşının bu hedef uğruna 27 Mayıs 1990'da Hisar Camisi'nde yaptığı bir pazar konuşmasına yer veriliyor.

KUR'AN-I KERİM'İ KENDİ ÇIKARINA KULLANMIŞ


Teröristbaşı Gülen, yaptığı konuşmada, Maide suresi 54'üncü ayetteki, "Sizden kim dininden dönerse Allah yeni bir kavim getirir" biçiminde bahsedilen kavmin kendi mensupları olduğunu ortaya atarak, "evet buyuz, evet biz işte oyuz" sözlerini dile getiriyor.
Teröristbaşı, bu sapkın fikirlerini bir kitabında ise "İşte, künde künde üstüne devrildiğimiz böyle bir zaman ve zeminde bütün bu ataklara karşı bazı kimseler, ortaya koydukları eserlerle, sarsılmış, bozulmuş akidemizi ıslah ediyor, binlerce insanın yeniden Efendimiz'in yoluna ulaşmasına, mihrabını bulup camiye teveccüh etmesine vesile oluyor ve yine binlerce insanın - Kur'an'ın inkar ve tezyif edildiği bir dönemde - Kur'an'ın ayat-ı beyyinatını gökteki yıldızlar gibi ehl-i insafa gösteriyor, iman hakikatlerini ispat edip çok sayıda insanın bu esaslara iman etmesine vesile oluyorsa, o zaman niçin Kur'an'ın bu zatlar hakkında bir kısım işaretleri bulunmasın ki" diyor.

Raporda bunların dışında, "Kişilerin ayetlerde bildirilen sıfat ve niteliklere ne kadar uyup uymadığı sadece Allah'ın takdir edebileceği bir iş olup, hiç kimsenin buna dair bir şey iddia etmesi mümkün değildir. Yukarıdaki ifadeleriyle Gülen'in, Kur'an ayetlerini bir şahsa veya gruba hasretmek suretiyle yaptığı yorum tamamıyla bir sapmadır." deniliyor.