Endonezya adalarını belirlemeye çalışıyor. 2015 senesinde iki adasını Malezya’ya kaybeden Endonezya, adalarını sayma derdinde. Adaları sayan grupta bulunan Balok Budiyanto, adaların liste şeklinde çıkarma işini sonu olmayan bir iş olarak niteliyor, zira zelzele ve volkanik hadiseler sebebiyle daima yeni adaların ortaya çıktığını ve var olanların denize gömüldüğünü belirtiyor.

SAYISIZ ADA İSİMSİZ

Adaların sayılmasının yanı sıra isimlendirilmesi de zor bir sorun. Birlemiş Milletler kararına göre, bir yerin ada sayılması için gereken şartlar arasında, o yerin adının en az iki kişi tarafından bilinmesi koşuluyla o yer ada sayılabiliyor.

ÖZEL ŞİRKETLER ADALARA EL KOYUP, AİLELERİ KOVUYOR

1996'da çıkan bir kanunda geçtiği üzere dünyanın en geniş takımadası olan devletin, 17 bin 508 adada hüküm sürdüğü düşünülüyordu. Ancak bugün Endonezya, adaların gerçek sayısının hesaplama derdinde. Ağustos ayındaki Birleşmiş Milletler toplantısından önce hesaplama işlemlerinin bitirilmesi amaçlanıyor. Bu sayede BM nezdinde ülkenin zengin geniş topraklarının ve balıkçılık faaliyetlerinin düzenlenip korunması amaçlanıyor.

1,9 milyon kilometrekarelik devletin, BM ölçütlerine tekabül edebilen adaların tamamını sayıp sayamayacağı muamma. Bazı adaların özel şirketler tarafından satın alındığı ve adada yaşayan ailelerin hiçbir tazminat ödenmeden kovularak yaşadıkları yerlerden uzaklaştırıldıkları bilgisi de adaların kontrol edilmesinin önemini ortaya koyan bir diğer sebep.