Geçtiğimiz haftalarda konuşulan Doğan Medya'nın Demirören Holding'e devriyle ilgili resmi açıklama geldi.

916 milyon dolara satılan holdingle alakalı resmi açıklama şu şekilde:

ŞİRKETLER VE DEĞERLERİ

Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda;

- Doğan Gazetecilik A.Ş.'deki hisselerimizin hepsini 132.000.000,00 Amerikan Doları,

- Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'deki hisselerimizin hepsini 155.000.000,00 Amerikan Doları,

- Doğan TV Holding A.Ş.'deki hisselerimizin hepsini 599.674.050,30 Amerikan Doları,

- Doğan Haber Ajansı A.Ş.'deki hisselerimizin hepsini 5.000.000,00 Amerikan Doları,

- Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.'deki paylarımızın hepsini 7.000.000,00 Amerikan Doları,

- Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.'deki hisselerimizin hepsini 12.751.210,73 Amerikan Doları,

- Doğan Media International GmbH'daki hisselerimizin hepsini 4.042.004,10 Amerikan Doları,

- Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki hisselerimizin hepsini 532.734,87 Amerikan Doları,

TOPLAM 916 MİLYON DOLAR

olmak üzere, toplam 916.000.000 Amerikan Doları satış bedeli ("Satış Bedeli") üzerinden nakit ve peşin olarak satılmasına; bu nedenle Hisse Satış Sözleşmesi ("Sözleşme")'nin imzalanmasına; Satış Bedeli'nden daha önce Şirketimiz'e ödenen 50.000.000 (Elli milyon) Amerikan Doları değerindeki kaporanın tenzili ve Sözleşme'nin imzasıyla aynı zamanlı olarak Satış Bedeli'nin 228.000.000 (İkiyüz yirmisekiz milyon) Amerikan Doları kısmının nakden, 26.000.000 (Yirmialtı milyon) Amerikan Doları kısmının Doğan TV Holding A.Ş.'de Commerz Film GmbH'a ait ve Doğan TV Holding A.Ş. sermayesinin % 6,68'ini ifade eden, ek kontrol sağlamayan 138.999.811 adet pay senedinin Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye teslim edilmesi ile ve kalan 612.000.000 (Altıyüz oniki milyon) Amerikan Doları tutarındaki meblağnın de "Kapanış" gereksinimlerinin sağlanması ile beraber blokajın çözülerek serbest kalmasıyla birlikte Şirketimiz'e nakden ve/veya peşin olarak ödenmesine; ilgili resmi birimlerin gerekli yasal izinlerin alınmasına ve Sözleşme'de söz edilen tüm "Kapanış"a ilişkin Ön Şartlar'ın gerçekleşmesi şartlarına sadık kalarak Sözleşme kapsamındaki hisse senetlerinin Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ne satış ve devrine onay verilmesine; hisse satış ve devir işleminin yalnız bu şekilde hukuken geçerli olacağının kabulüne,

RADYO D VE CNN TÜRK RADYO DA OPSİYON VAR

Ayrıca, 104.0 frekansından yayın yapan "Radyo D"nin ve 92.5 frekansından yayın yapan "CNN Türk Radyo"nun, yayın lisans haklarının Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye 3.000.000 (Üç milyon) Amerikan Doları değer üzerinden satışı ve devri hakkında, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye "alım" hakkı opsiyonu, Şirketimiz'e ise "satma hakkı" opsiyonu tanınmasına, karar vermiştir.

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırın.