Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilmesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, görevde yükselme amacıyla atanacakların belirlenmesi için yazılı sınavla birlikte sözlü sınav da uygulanacak. Şube müdürü olarak atanabilmek için istenen kriterler arasına, Başkanlık teşkilatında memur veya aynı düzey görevler ile üst görevlerde en az 8 sene çalışmış olmak şartı konuldu.

Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için eğitim bilimleri veya dini alanda en az dört senelik yükseköğrenim mezunu olmak şartı istenecek.

Eğitim uzmanı olabilmek için aranan kriterler arasından "İlahiyat veya eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak" özelliği çıkarıldı. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanabilmek için ise en az lise veya dengi okul mezunu olmak şartı aranacak.

15 GÜN ÖNCE BAŞVURU ŞARTLARI BİLDİRİLECEK

Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için istenen "İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak" şartları da kaldırıldı.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği için atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı, başvuru şartları ve şekli, sınav konuları ile sınava yönelik gerekli görülen diğer hususlar yazılı sınavdan en az 15 gün önce Başkanlığın internet sitesinden duyurulacak.