Bakanlıktan tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin, 16 Mart 2014 tarihli ’gayrımeşru referanduma dayanılarak, Rusya Federasyonu tarafından ilhak edilmesinden’ bu yana üç yıl geçtiği açıklanarak, "Uluslararası hukuka açıkça aykırı olan bu eylem neticesinde ortaya çıkan fiili durumu tanımadığımızı bir kez daha belirtiyoruz.

Bu vesileyle, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz. Türkiye, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve Yarımada’nın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin hak ve menfaatlerini müdafaa etmeyi sürdürecektir" denildi.

Kaynak: Kanal A Haber