Anlamlandıramadığınız bu yapılar, bir mimar elinden olması gerçekten şaşırtıcı. Bir mimar mıydı bunu yapan? Sonradan vazgeçilmiş herhalde...

İnşaat sektöründe yapılacak hataların telafisi zordur. Bazı hatalar maddi yönden çözülebilir, bazıları gerçekten acı sonuçlar ortaya çıkarabilir.  Fazla hızı önlemek için. Direkler böyle daha sağlam oluyor.

Balkonun yerle bitişik olması. Tam korumalı ev! Kuşlar için balkon! Paranın değerini anlamak için olmalı!

Yangın merdiveninin erken bitmesi, Yangından bir an önce kaçmak için atlamalı kaçış... Başarılı bir çalışma...

İki adet pisuvar tercihleri, Tercih senin! Sağ pisuvar mı, sol pisuvar mı? Tarafını seç!

Çıkış kapılarının iki tane olması, İkinci çıkış. Elini çok uzağa uzatamayanlar için ideal...