Sadece ve sadece dahi insanların çözebileceği ve içinden çıkılması zor ve bir o kadar da karışık olan zeka testini sizlerle paylaştırken, aynı zamanda zeka testlerinin ortaya çıkış sürecini de araştırdık... İşte o süreç...

ZEKA TESTLERİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Zeka testleri, kişilerin bilişsel yeteneklerini ölçümleyip diğer bireylerle karşılaştırma amacıyla ortaya çıkmıştır. Zeka ile ilgili bu karşılaştırma ve seviye tespiti çalışmasına tarihte ilk defa, M.Ö 2200’lü yıllarda Çinli hükümdarların hizmetçi alımlarında kullandıkları bir çeşit yetenek sınavında rastlanmaktadır. Mısır’da da benzeri bilişsel yetenek sınavları kullanılarak yönetici ve yardımcılar seçildiği bilinmektedir.

Ancak bildiğimiz anlamda zeka testleri üzerine ilk çalışmalar 19. yüzyıl sonlarına doğru başlamıştır. Bu çalışmalar, zekayı kişisel psikolojiye ve onunla ilişkilendirilen objektif etkenlere bağlantılayarak açıklamaya çalışmış olmasıyla o dönem için devrim niteliğinde görülmektedir.

IQ (Intelligence Quotient – Zeka Katsayısı) terimini ilk kullanan kişi Alman bilim insanı L. Wilhelm Stern olmuştur. Stern’in yöntemi, bireyin gerçek yaşının test sonucunda elde edilen zihinsel yaşına oranının hesaplanmasına dayanmaktadır. Günümüzde bu hesaplama şekli bazı çocuk zeka testlerinde kullanılmaya devam etmektedir. İlk defa Stern’in kullandığı “IQ” terimi ise güncelliğini korumaktadır. Ancak zamanla hayatın tüm alanlarında bireylerin başarısını ölçmenin bir aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.