Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) başkanı, ikinci başkanı ve mensupları, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Anayasada gerçekleştirilen değişikliklere uyum sağlanması için bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hususundaki 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında ilan edildi.

Buna göre, BTK'nin kuruluşu ile alakalı kanunda, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönük değişikliğe gidildi. BTK'nin başkanı, ikinci başkanı ile üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Kurul başkan ve üyeleri sadece vazifesini yapmaya engel bir hastalık yada rahatsızlık sebebiyle iş görememe veya atanmaları için lazım olan koşulları yitirmeleri durumunda Cumhurbaşkanı tarafıdanan zamanı dolmadan vazifeden alınabilecek.

Elektronik Haberleşme Kanunu'nda gerçekleştirilen değişiklikle de mevzuatta Siber Güvenlik Kuruluna yapılan atıflar, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilen kurul yada mercie yapılmış kabul edilecek.

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırın.