Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidara gelmelerinde büyük katkısı olan belediyeleri denetime alıyor. Bunun için bir ekip görevlendirilecek, vatandaşın hangi konuda ne problemi varsa bu konular Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecek.

Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidarı meşru bir biçimde ele alırken  belediyelerindeki faaliyetlerinin ve etkili performanslarının önemli rol oynadığını bilen AK Parti, 2019 yılındaki seçimlerde istenilen hedeflere ulaşmak adına belediyelerin faaliyetlerine yeniden önem verecek.

KARNE ÇIKARILIYOR

Bu konu bakımından belediyelere "memnuniyet karnesi’" çıkarılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) gelen bütün istek ve memnuniyetsizlikleri takibe alacak. Vatandaşın en çok memnuniyetsiz olduğu konular saptanarak yazılı birrapor olarak periyodik bir şekilde Reis-i Cumhur'a sunulacak.

Bunların dışında, vatandaş için yapılan hizmetlere, faaliyetlerin zamanında yapılıp yapılmadığına, belediyenin devraldığı borç külfetinin azaıp azalmadığına bakılarak ilişkili belediye başkanından rapor istenecek.

Ek olarak il teşkilatlardan da belediyelerle ilgili rapor iletilirken, Genel Merkez de, il ve ilçelere gidip yerinde görüp denetim yapacak. Tüm bu denetimler ayrı ayrı rapor şekline getirilecek ve belediye başkanı çağrılıp istişare edilecek. Yapılan faaliyetlerden ulaşılacak edilecek neticeler, 2019’daki seçimlerde adayların belirlenmesinde en önemli kriterlerden biri olacak.