Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla verilen kararla, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş, görev ve yetkileri ile alakalı usul ve esaslar düzenlendi. Kararnamede belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliği ile özel bütçeye sahip olacak Ajans, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar kapsamında "Milli Uzay Programı"nın hazırlanarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile alakalı olacak Ajans, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri doğrultusunda orta ve uzun vadeli hedefleri, temel ilke ve yaklaşımları, öncelikleri, performans ölçütlerini, bunları sağlamak için takip edilecek adımlar ve yöntemler ile kaynak dağılımlarını da kapsayan stratejik planlar tasarlayacak.

Türkiye Uzay Ajansının görevleri dahilinde rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi, toplumun refahı ve milli menfaatler kapsamında uzay ve havacılık teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, uzay ve havacılık teknolojileri sektöründe bilimsel ve teknolojik altyapıların ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin yükseltilmesi, uzaya bağımsız erişim olanağı sunacak tesis ve teknolojilerin geliştirilmesi, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri alanındaki uzmanlık ve bilgi birikiminden milli sanayinin diğer sektörlerinin de faydalanabilmesi doğrultusunda gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi bulunuyor.

Ulusal çerçevede ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yürütülen spektrum ve yörünge tahsis ve koordinasyon çalışmaları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen görevler hariç olmak üzere uzay araçları ve uzay yer sistemleriyle alakalı ulusal egemenlik doğrultusundaki hakların kullanımına karar vermeye yetkili olacak Ajans, bu hakların yönetimi ve kullandırılması kapsamındaki usul ve esasları belirleyerek, bu haklarla ilgili ulusal yükümlülüklerin sorumluluklarını yerine getirecek.

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPATILDI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kapsamındaki Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü kapatıldı. Kapatılan Genel Müdürlük’teki her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, yazılı ve elektronik ortamdaki evrak kayıt ve dokümanların Ajansa geçirilmesi doğrultusundaki çalışamlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nca düzenlenecek bir komisyon tarafından 3 ay içinde gerçekleştirilecek.

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırın.