Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından kamu kurumlarına iletilen genelge ile az bir süre kalan yılbaşı nedeniyle kamu personelinin hediye yasağına uymasını talep etti. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, yaklaşan yılbaşı öncesi kamu kurumlarına "hediye genelgesi" iletti.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan imzasıyla iletilen genelgede, devlet memurlarının hediye kabul etmelerinin 657 Sayılı Kanunu'nun 29'ncu maddesi gereğince yasaklandığı ifade edildi. Genelgede Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu ve buna bağlı bir şekilde çıkarılan yönetmeliğin 15'nci maddesi ile de kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görev yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali yer alan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaatin hediye kapsamına alındığı belirtildi.

Bu düzenlemelerle, kamu görevlisinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve personelin görev nedeniyle çıkar sağlamamasının temel ilke olarak belirlendiği açıklayan genelgede, kamu görevlilerinin devam ettirdikleri görev hakkında bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi ya da kuruluşlar için doğrudan veya aracı yoluyla herhangi bir hediye alamayacakları ve menfaat sağlayamayacaklarının hükme bağlandığı ifade edildi.
Genelgede, kamu personelinin hediye hakkında kurallara titizlikle uyması, özel kişi, kuruluş ve şirketlerce çeşitli vesilelerle gönderilen hediyeleri kabul etmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Yasağa uyulmaması durumunda üst düzey kamu görevlileri ile ilgili Etik Kurulu ve diğer yetkili disiplin kurulları gereği ilgili kanun ile yönetmelik kapsamında gerekli incelemenin yapılacağı ifade edildi. Genelgede, yaklaşan yılbaşı nedeniyle kamu personeline gerekli hatırlatmaların yapılması talep edildi.