Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) ile Başbakanlık Divanı Heyeti’ni ağırladı.

Toplantıda konuşan Numan Kurtulmuş, Türkiye ile ilgili izlenimleri yerinde yapmak, Türkiye'de yaşananlar hakkında bilgi almak adına AGİTPA heyetinin ülkede olduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, AGİTPA' nın tüm sorularını cevaplamaya ve her türlü problemi tartışarak çözmeye hazır olduklarını ifade etti.

TÜRKİYE'Yİ BİRİNCİ DERECEDE İLGİLENDİRİYOR

Türkiye'nin, lokasyondaki tüm yaşananları yakinen izlediğiniileten Numan Kurtulmuş, Suriye ve Irak'ta yaşananların Türkiye'yi ilgilendirdiğini belirtti. Bu bölgede yaşananların , bir taraftan global göç dalgası halinde bir taraftan da global terörün yükselmesi halinde Türkiye'ye çok büyük olumsuz etkisinin olacağına dikkati çekti.

"Bu bölgede yaşanan her türlü gerilim, örneğin en son Katar ve Suudi Arabistan arasında meydana gelen diplomatik gerilimler, Türkiye'yi de birinci derecede etkiliyor. Kesinlikle hassas bir halde tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim bölgedeki bütün olaylara yaklaşımımızın ana hedefi bölgede yaşayan vatandaşların yönetim ve karar süreçlerine katılmasını artırmak. istikrarı kurmak adına farklı toplumsal kesimlerin tümünün süreçlerin içerisinde olduğu bir bölgeyi kurmaktır."