Gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamalarda Katar krizinin gerçek bir kriz olmadığını ifade ederek, “Birden vücud bulmuş, üretilmiş, birtakım komplo nazariyatı çerçevesinde de şişirilmiş bir krizdir” şeklinde fikirlerini sundu. Kurtulmuş, bu sorunun kapasitesi bakımından yalnızca konuya taraf olan devletleri değil, tüm coğrafyaya tesiri olabilecek bir boyut taşıdığını dile getirdi.

TÜM COĞRAFYA ETKİLENİR

Katar’daki krizin, özünde gerçek olmayan bir sorun olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Yani herhangi bir biçimde iki devlet veya bir devlet ve onun hilafındaki öteki devletler arasında somut bir nedenden ötürü serpilmiş bir sorun değildir. Hiçbir manası bulunamaz. Bu sorunun hiçbir mazisi söz konusu değildir.” açıklamalarında bulundu. Açıklamalarına devam eden Kurtulmuş “Türkiye’nin krizin ilk zamanından beri sürdürdüğü politika, Katar sorununun aciliyetle bitirilmesi adına soruna taraf olan devletlerin mutlaka çözüm odaklı bir bakışla çaba göstermesi lazım geliyor. Bu kadar çok sık, derin ve kısa süreçte politik olarak halledilmesi hemen hemen çok güç olarak telakki edilen sorunlar söz konusu iken nev türedi bir sorunun serpilmesi coğrafyanın bütün düzenini yerinden oynatabilir. Bundan böyle çok daha değişik olayların nüvesi olabilir.” şeklindeki düşüncelerini sundu.