İngiltere'nin bir vilayeti olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğrudan Osmanlı Devleti'ni ve onun bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef tahtasına oturtması kirli bir planının parçası olarak nitelendiriliyor. Özellikle Osmanlı Devleti'ni totaliter, baskıcı ve sömürgeci olarak göstermeyi amaçlayan Suudi Arabistan ve BAE'nin bu yalan tutumu açıkça ortada.

Bu duruma en somut örnek ise Prof. İhsan Süreyya Sırma'nın Kuveyt'te yaptığı konuşma:

"Kuveyt'e konferansa gittim. Bir Arap profesör İngilizce konuşarak "Osmanlı bizi yıllarca sömürdü asimile etti" dedi.

Ben çıktım kürsüye Arapça konuşarak,

-"Osmanlı neyiniz vardı da sömürdü... Henüz petrolünüz yoktu... Size hiç dokunmadı size hizmet etti.

Ben bir Türk olarak Arapça konuşuyorum, bu salondakiler ekseri Arap... Siz bir Arap olarak İngilizce konuşuyorsunuz sömürü bu" dedim.

Salonda alkış koptu..."