TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin, 'denetim yetkilerini' düzenleyen 7. maddesi de kabul edildi.

Anayasa değişikliği 25 Aralık'ta görüşmelere başladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyonda 7. madde de kabul edildi. AK Parti'nin teklifinde yer alan 7'inci maddede şu ifadeler yer alıyor:

-Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilir; milletvekilleri yazılı soru sorabilir.

-Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.

-Genel görüşme, toplumu ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.

-Genel görüşme ve Meclis araştırmasına yürütme adına herhangi bir temsilci katılamaz.

-Yazılı soru; yazılı olarak gen geç on beş gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.

-Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usülleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.

Kaynak: Takvim