Anayasa Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, şüphelilerde arama yapılması için gereken "somut delillere dayalı kuvvetli şüphe" ibaresinin "makul şüphe" şeklinde değiştirilmesini Anayasa'ya uygun bularak iptal istemini reddetti.

AYM, daha önce ilk incelemesini yaptığı, içinde makul şüphenin de yer aldığı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili yaptığı toplantı sonrası kararını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, şüphelilerde arama yapılması için gereken "somut delillere dayalı kuvvetli şüphe" ibaresinin iptali için yapılan başvuru ile ilgili"makul şüphe" şeklinde değiştirilmesini Anayasa'ya uygun bularak iptal istemini reddetti.