Uyum yasaları düzenlemesi Başbakanlık'a gönderildi.

Referandum sonrasında cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin kurulmasına yönelik hazırlıklar kapsamında yapılacak olan anayasa düzenlemesinin tasdiklenmesi sonrasında Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan uyum yasaları Başbakanlığa ulaştı. 132 maddeden oluşan yasa paketinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Adalet Bakanlığı tarafından, anayasa değişikliği hakkında hazırlanan uyum yasaları çerçevesinde 16 yasanın 132 maddesinin tanzim edilmesinin planlandığı henüz kanunlaşmamış yasa taslakları Başbakanlığa ulaştırıldı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAKINDA

Uyum paketi kapsamında halk oylaması sonucunda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kanunen düzenleyen anayasa değişiklik sürecine girilmesi sonrasında anayasanın değişiklik yapılan maddelerine uygun düşecek şekilde yasaların tanzimine gidilecek.
Anayasa değişikliği için uyum sağlama yolunda Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yasası'nda 7 hüküm, Milletvekili Seçimi Yasası’nda 9 hüküm, Seçimlerin Başlıca Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasa’da 10 madde, Siyasi Partiler Kanunu'nda 11 hüküm, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nda 30 madde, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu'nda 27 madde ve Askeri Ceza Kanunu'nda ise 50 maddede değişikliğe gidilmesi öngörülüyor.

Uyum paketinin anlamına göre, anayasa değişikliği paketi bir takım köklü içerik taşır. Bu sebeple başlıca düzenlemeler yapılmadan evvel, bazı kanunların değiştirilmesi yoluyla belirlenecek olan yeni kanunların hayata geçmesi amacını taşır.