İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çipli kimlik kartları için vatandaşlar, pilot olarak belirlenen Kırıkkale, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Erzincan, Adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova'nın ardından 2 Ocak 2017 itibariyle diğer illerden de başvuruda bulunabilecek.

Başvuru işlemlerine ilk kez 14 Mart 2016 tarihinde pilot il Kırıkkale'de başlanan çipli kimlik kartlarına 11 pilot ilde bugüne kadar yaklaşık 260 bin kişi başvuruda bulundu.

Kimlik kartlarının 3-4 yıl içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması hedefleniyor.

Başvuru işlemleri

Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek.

İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek.

Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınacak. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydedilecek.

Biyometrik verilerin karşılaştırılması sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanlar hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Başvuru alma sırasında kişiye kimlik doğrulama amacıyla PIN ve PIN bloke edildiğinde blokeyi kaldıracak PUK bilgilerini içeren PIN zarfı teslim edilecek.

On beş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı kimlik kartlarına basılabilecek.

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları, anne, baba ya da vasilerine, bunların bulunmaması halinde büyükanne, büyükbaba veya ergin kardeşlerine, bunların da bulunmaması halinde çocukları yanlarında bulunduranlara veya vekaletname ibraz eden kişilere teslim edilecek. Boşanan çiftlerin çocuklarının kimlik kartlarını veli, vasi veya ilgili kanun maddesi gereğince bildirimle yükümlü kılınan kişiler teslim alabilecek.

Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabilecek. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları "Gezici Kayıt Terminalleri" ile alınacak.

Bu işlemlerin sonunda, başvuru sahibine, başvuru sırasında verdiği bilgiler bilgisayar ekranında gösterilecek.

Kimlik bilgilerinde bir yanlışlık olmaması halinde başvuru alma işlemi tamamlanacak ve "başvuru belgesi"nin dökümü iki kopya alınarak, bir kopyası başvuran kişiye verilecek.

Kimlik kartının teslimi için başvuruda bulunan kişiye sistemde yer alan adres bilgisi kontrol ettirilecek. Vatandaşlar kartın farklı bir adrese teslim edilmesini istiyorsa teslim yeri değiştirilebilecek.

Ayrıca kişinin kartını posta ile teslim alamaması durumunda teslim edilmesini istediği bir ilçe nüfus müdürlüğünü de başvuru sırasında belirtmesi istenecek.

Başvuru sahibi ayrıca kimlik kartını kendisi dışında teslim alabilecek kişiyi de yazılı muvafakatı ile belirleyebilecek.

Kimlik ücreti 16 lira

Kart sahipleri, ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan KIOSK'lardan PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kimlik kartı ücretleri, 21 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği" uyarınca 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenenler için 16 lira, kayıp nedeniyle düzenlenenler için 32 lira olarak belirlendi.

Çipli kimlik kartının kullanım alanları

Kimlik kartı ile vatandaşlar, kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanacak.

Kart sahibi, kartta yer alan nitelikli elektronik sertifikası ile kanuni geçerliliği olan elektronik imza işlemlerini gerçekleştirebilecek. Vatandaş, sahip olduğu kartın üzerindeki elektronik imza uygulaması sayesinde elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerde, hukuksal bağlayıcılığı olan ıslak imza kullanımında olduğu gibi elektronik imzasını da atabilecek.

Ancak vatandaşların, kimlik kartı üzerindeki temaslı yongada bulunan elektronik imza özelliğini kullanmak istediği takdirde e-imza konusunda faaliyet gösteren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı'ndan (ESHS) elektronik imza sertifikasını kart üzerine yükletmesi gerekecek.

Ön ve arka yüzünde yer alan bölgeler ile bölgeler içerisindeki bilgileri Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standardına uygun olan kart, arka yüzündeki "MRZ" alanı ve temassız yonga içeriğindeki bilgiler sayesinde seyahat belgesi olarak kullanılabilecek. Bu özellik sayesinde vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde kart geçerli bir seyahat belgesi olarak kullanılabilecek.

Güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecek olan kimlik kartları ile sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyetlerinin büyük oranda azaltılması planlanıyor.

E-devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden kimlik kartı ile erişim sağlanabilecekken, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde bürokrasi azaltılacak.

Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar asgariye inecek.

Kartın özellikleri

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak.

Temaslı ve temassız yonga içeren, uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlandı.

Kimlik kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre görsel, elektronik ve biyometrik olmak üzere farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılacak. Bu sayede farklı kurum ve kuruluşların güvenli kimlik doğrulaması yapmasına imkan sağlanacak.

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişiye talebi halinde, herhangi bir nüfus müdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi verilecek. Kaynak:AA