Yayınlanan yeni KHK'lara göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) emekli olan, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı eylemlerde bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığından 10 emekli tuğgeneralin rütbeleri elinden alınarak, emekli kimlikleri iptal edildiği duyuruldu.

 

Öte yandan OHAL çerçevesinde yayımlanan yeni KHK ile Milli İstihbarat Teşkilatı Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılabilmesi için Cumhurbaşkanının izni alınması gerekecek. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına karşı 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesine itiraz yapabilecek. İtirazlar en geç 3 ay içinde karara bağlanıyor ve verilen kararlar net olacak. İzin verilmesi üzerine soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacak.

MİT'E TSK'DA SORUŞTURMA İZNİ

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'da görev yapan yetkililere ilişkin istihbarat hizmetleri MİT tarafından yürütülecek. MİT, güvenlik soruşturması çerçevesinde Bakanlık ve TSK personeli hakkında kıt'a içinde veya dışında her türlü araştırma yapabilecek.