Erdi kendin ol kendin! Semih'i taklit etmeye kalktı, rezil oldu... Hareketlere bak...