Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat mülkiyeti kanunu 2018? Yeni kat mülkiyeti kanunu 2018? Bu ve bunun gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Kat Mülkiyeti Kanunu

I – Genel kural:

Madde 1 – Sona ermiş bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi kısımlarından ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üstünde, o gayrimenkulün maliki yada ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümleri uyarınca, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

Yapılmakta yada ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı özellikteki kısımları üstünde, yapı bittikten sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki yada arsanın ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir.

Madde 2 – Bu Kanuna göre :

a) Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün tümüne (Anagayrimenkul); yalnız esas yapı bölümüne (Anayapı) anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu Kanun hükümleri uyarınca bağımsız mülkiyete konu olan kısımlarına (Bağımsız bölüm); bir bağımsız bölümün haricinde olup, doğrudan doğruya o bölüme ayrımış olan yerlere (Eklenti); bağımsız kısımlar üstünde kurulan mülkiyet hakkına (Kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);

b) Anagayrimenkulün bağımsız kısımları haricinde kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma yada faydalanmaya yarıyan yerlerine (Ortak yerler); kat maliklerinin ortak malik sıfatiyle paydaşı oldukları bu yerler üstündeki faydalanma haklarına (Kullanma hakkı);

c) (Değişik: 13/4/1983 – 2814/1 md.) Bir arsa üstünde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak yada yapılmakta olan bir yada birden çok yapının bağımsız kısımları için o arsanın maliki yada ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat irtifakı); bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi);

d) Arsanın, bu Kanunda yazılı esasa göre bağımsız kısımlara tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına (Arsa payı);

e) Kat mülkiyetinin yada irtifakının kurulmasına ait resmi senede (Sözleşme)

Son Dakika Emlak Haberleri için aşağı kaydırın.

Yorum Yaz

Diğer Emlak Haberleri