Bankacılık sektörünün hemen hemen tüm branşlarda lideri olan, yurtdışında da 19 ülkede 96 hizmet noktasıyla en geniş uluslararası hizmet ağına sahip olan Türk bankası Ziraat Bankası, 2017'de 3. çeyreği itibarıyla 408 milyar TL aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük bankası konumunu sürdürdü. Bu yıl bilanço büyümesinin yaklaşık yüzde 95'ini kredi artışı ile sağlayan banka, yılın üçüncü çeyreğinde aktif büyümesinden daha yüksek tutarda nakdi kredi büyümesi gerçekleştirdi.

370 MİLYAR TL KREDİ

Bankanın nakdi kredileri 48 milyar TL, gayrinakdi krediler dahil toplam kredileri ise 58 milyar TL arttı. Krediler kanalıyla ekonomiye katkısı 370 milyar liraya ulaştı. Kredilerin bilançodaki payı yaklaşık yüzde 70 seviyesine yükselirken, kullandırılan kredilerin dörtte üçü reel sektörün finansmanına yönelik kurumsal kredilerden oluştu. Ziraat Bankası, Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında 17 milyar TL'yi aşan bir tutarı 65 bin girişimci müşterisine kullandırdı.

KONUT KREDİSİNDE LİDER

Ziraat Bankası, konut kredilerinde de yüzde 22 pazar payı ile liderliğini korudu. 2017'de tüm bankacılık sektörü tarafından kullandırılan konut kredilerinin yarıdan fazlasını tek başına Ziraat Bankası sağladı.