İşverenle net ücret üzerinden anlaşma yapmayanların ücreti azalacak. Aylık brüt ücreti 2 bin 875 TL ve üzerinde olan işçiler, 2018 senesinde 39 TL ile 2 bin 500 TL arasında ilave vergi verecek.

Meclis’e sunulan torba yasa tasarısı, gelir vergisi tarifesinin üçüncü diliminde artış öngörüyor.

KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Şuanda ücretlerin 13 bin TL'ye kadar olan kısmı yüzde 15, 13-30 bin TLarasındaki kısmı yüzde 20 gelir vergisine tabi ve bu şekilde devam edecek.

Yıllık ücret geliri 30 bin TL ile 110 bin TL arasında olanlardan halen yüzde 27 oranında gelir vergisi alınıyor. Gelir vergisi tarifesinin 3. dilimini oluşturan bu oran, torba yasayla yüzde 30’a çıkarılacak.

110 bin liranın üzerindeki ücretler için uygulanan dördüncü dilimdeki yüzde 35 oranı ise aynı kalacak.

GELİRE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Ücretlilerin gelir vergisi matrahı, yüzde 14 oranındaki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi ve yüzde 1 oranındaki İşsizlik Sigortası Fonu primi düşüldükten sonra kalan tutardan oluşuyor.

Bu tutarın üzerinde ücret alanlar ise gelir seviyelerine göre değişen tutarlarda daha fazla vergi ödeyecekler.

ANLAŞMA YAPAN ETKİLENMİYOR

İşe girişte şirket ile net ücret üzerinden anlaşanlar ise bu vergi zammından etkilenmeyecek. Ortaya çıkan ödeme yükü şirket tarafından gerçekleştirilecek.