Dava, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Davacı konumda 10 milyar Euro cirosu bulunan 71 yıllık dünya devi Ferrero S.p.A.
, davalı tarafta ise 900 milyon liraya yakın cirosu ile Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer ayan Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş yer aldı. Dava başvurusu Haziran 2006 yılında yapıldı.

Davanın özünü, ‘Marka Hakkına Tecavüz ve Hakız Rekabetin Önlenmesi’ oluşturdu. Ferrero’nun, Şölen’e karşı açtıkları davanın kaynağında Nutymax isimli ürünü yer aldı. Davacı tarafın iddiasına göre, Nutymax ürününün şekli ve ambalaj şekli, kendilerine ait Kinder Bueno ve Duplo isimli ürünleri taklit edilerek oluşturuldu. Dava dilekçesinde, hem kendi ürünleri hem dava konusu yaptıkları Şölen’in ürününe ait görsellere de yer verildi.  Dilekçede,Ferrero’nun ürünlerinde kullanılan ambalaj şekli ile boğumlu çikolata ürün şeklinin tescilli birer marka olduğu kaydedildi. 

‘ÜRÜN ŞEKLİ DE TAKLİT EDİLDİ’

Dilekçede “Şölen, ayırt edilmeyecek ölçüde benzer kompozisyonu kendi ambalajları üzerinde kullandı. Bu durum şirketin marka haklarına tecavüz ve müvekkil aleyhinde haksız rekabete yol açtı. Müvekkilin tescilli markasındaki kompozisyon ve bu kompozisyondaki unsurların ayırt edilmeyecek ölçüde taklit edilmesi açıkça marka tecavüzü oluşturuyor. Sadece markalarımızın ambalaj kompozisyonu taklit edilmedi. Ürün şeklini de taklit ettiler. Hem itibar kaybı, hem de maddi-manevi zarar var” denildi.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLDİ

Dilekçede, Ferrero’ya ait ürünlere benzerlik yaratılarak, bu ürünlerin sahip olduğu bilinirlik ve buna bağlı olarak ekonomik değerden pay elde edilmek istendiği öne sürüldü. Dava dilekçesinin sonunda Nutymax ürün ambalajlarının toplatılması, kararın kesinleşmesi halinde de imha edilmelerine karar verilmesi istendi.

SÜT KOVASI DA SÜT BARDAĞI DA OLUR

Davalı konumda bulunan Şölen Gıda adına yapılan savunmada ise, davanın reddi istenerek şöyle denildi: “Ürün ve ambalajlar yönünden karıştırma ihtimali yok. Ürün şekli özgün değil. Dünyada herkesçe kullanılan bir şekil. Diğer firmalar da bu figürleri kullanıyor. Bütün sütlü çikolatalı ürünlerde bir şekilde süte gönderme yapılır. Bazen süt kovasıyla bazen akan ya da saçılan süt resmi ile bazen de süt bardağıyla çikolatanın sütle ilgisi vurgulanmak istenir. Fındıklı bir çikolata ürününde fındığın kullanılması doğal. Ferrero’nun ambalajlarındaki figür ve unsurların ayır edici bir özelliği yok. Tüketicinin tercihini etkileyen hiçbir ayır edici özelliği yok. Dolayısı ile açılan dava haksız, davanın reddine karar verilsin” denildi.

Türk çikolata devine İtalyan şoku
Dava konusu ürünlerin görselleri, karşılaştırmalı olarak dava dosyasına konuldu.

 

Kaynak: Hürriyet.com.tr