Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun, ilgili kanun ve mevzuatta hazırlanan abonelik sözleşmeleri ile tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklı ve avukatla takip edilen para alacaklarına yönelik icra takiplerini içeriyor. Buna göre, takip işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak için UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak. Sistem sayesinde takipler elektronik ortamda başlatılacak ve ilerletilecek.

İCRAYA BAŞVURMA HARCI VE TAHSİL HARCI ALINMAYACAK

Alacaklı avukatı, icra takibini başlatmak için Merkezi Takip Sistemi'nde bulunan takip talebini dolduracak. Takip isteğinin sisteme kaydedilmesinin ardından sistem tarafından ödeme emri gerçekleştirilecek. Takiplerde Merkezi Takip Sistemi harcı alınacak, bununla beraber icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmayacak. Merkezi Takip Numarası alan ödeme emri ile tebliğ mazbatalı kapalı zarfa yönelik bilgiler, sistem üzerinden ilgili PTT'ye iletilecek. PTT, bu bilgileri borçluya tebliğ edecek. Borç, takip harç ve masraflarıyla beraber, ödeme emrinde ifade edilen hesap numarasına ödendiğinde takip bitecek.

1 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Borçlu, herhangi bir icra dairesine giderek ödeme emrine itiraz edebilecek. Merkezi Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak da itiraz edilebilecek. Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine karşın borcun ödenmemesi durumunda, alacaklının isteği üzerine icraya devam olunacak, haciz aşamasına geçilecek. Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarının takibine yönelik hükümler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan takipler hakkında uygulanmayacak. Merkezi Takip Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler, 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

50 KURUŞA SORGU YAPILABİLECEK

Alacaklı, UYAP üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri aracılığıyla dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacağını 50 kuruş karşılığında sorgulayabilecek veya sorgulanmasını izleyebilecek. Bu miktar her sene yükseltilecek. Genel yönetim bünyesindeki kamu idarelerinden bu ücret alınmayacak. Alacaklının bir gün içinde aynı dosya üzerinden 5 defa yapacağı sorgudan ücret alınmayacak.

Son Dakika Ekonomi Haberleri için aşağı kaydırın.