TCMB, disiplin yönetmeliğinde meydana getirdiği değişikle, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olma, bu örgütlere yardım etme, bankanın imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanma ya da kullandırma ile bu örgütlerin propagandasını yapan çalışanının görevini elinden alabilecek.

TCMB'nin "Disiplin Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, görevi elinden alma cezasını gerektiren eylem ve davranışlara yeni bir madde daha eklendi.

Eklenen bu maddeye göre, TCMB, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olma, bu örgütlere yardım ve yataklık etme, bankanın imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanma ya da kullandırma ile bu örgütlerin propagandasını yapan çalışanının görevine artık son verebilecek.
Yeni yönetmelik ile "disiplin cezalarının çeşitleri ve uyarılar" başlığında da değişiklikler meydana geldi.

Buna göre, daha önce banka personeline, ihlalin niteliğine ve sonucun ağırlık derecesine göre uygulanan "kademe ilerlemesinin kısa süreli durdurulması" ve "kademe ilerlemesinin uzun süreli durdurulması" disiplin cezaları yerine artık kısa ve uzun süreli ödenek kesintisi yapılacak.