Aileriyle birlikte 4-5 milyon kişiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesi kamuda büyük heyecana yol açarken, devletin de yükü hafifleyecek. Taşeron firmalardan alınan hizmetlere karşılık hak ediş, kâr payı ve bazı gider ödemeleri son bulacak. Yerelde imtiyazlı şirketler kurulacak, bu şirketlerin tamamı tasfiye edilecek. Kamuya geçen 450 bin işçiye kamu çalışanı oldukları için 52 günlük tediye verilecek. Emekli olup da çalışmaya devam edenler geçiş yapmayacak. Yıllık izin, kıdem gibi haklarda kesinlikle bir hak kaybı olmayacak. Geçişte sınav yapılacak, KPSS istenmeyecek. İşte taşeron işçilerin merak ettiği soruların cevapları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Meclis'ten bir gün içinde çıkarmayı hedefledikleri taşerona kadro düzenlemesine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Güvenlik soruşturmasının mutlaka olacağını belirten Sarıeroğlu, "Bu zaten kamuda çalışmak isteyen herkes için uygulanan bir süreç" dedi. Sarıeroğlu, 450 bin kişinin tam kadro alacağını belirterek, "Merkezi yönetim kapsamında genel bütçeyle düzenlenen kamu kurum, kuruluşları, bakanlıklar, sosyal güvenlik kuruluşlarında çalışan 450 bin kişi 'ama'sız, fakat'sız, şartsız 657 sayılı Memurlar Kanunu içinde 4D statüsüyle kadrolu işçi olarak kamuya geçmiş olacak" diye konuştu.

HAK KAYBI OLMAYACAK

Kadroya geçenler bulunduğu yerde mevcut işini yapmaya devam edecek. Kadroya kendi maaşlarıyla geçecek olan işçilerin hak kaybı olmayacak. Kamuya geçen 450 bin işçiye yasa gereği 52 günlük ilave tediye verilecek. (52 günlük ilave tediye kamuda çalışanlara verilen bir ücret) Kazandıkları kıdem korunacak. En son çalıştıkları işyerindeki kıdemler dikkate alınacak, yıllık izin gibi hakları da korunacak.

SON TARİH 4 ARALIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık'ta ki grup toplantısında taşeronların kadroya alınacağına ilişkin müjdesi bazı fırsatçıları da harekete geçirdi. Başta belediyeler olmak üzere kamu kurumları çok sayıda kişiyi taşeron olarak işe almaya başladı. Bu sayının tasarı yasalaşıncaya kadar 100 bini bulmasından endişe ediliyor. Bu nedenle hükümet yasanın tarih sınırını 4 Aralık 2017 olarak belirlemeyi planlıyor.

4D NE ANLAMA GELİYOR

Taşeron işçilerin geçecekleri kadro 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 4. maddesinin d bendinde tarif ediliyor. Yasadaki tarif ise şöyle: D) İşçiler: (Değişik birinci cümle: 4/4/2007 - 5620/4 md.) (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.