Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, resmi sayılara göre son 7 senede 7 bin 243 yeni firma açtı. Kayıt dışı kurulan firmalarla beraber bu sayının 10 binden çok olduğu düşünülüyor. Açılan firmaların başında, toptan ticaret, gayrimenkul ve inşaat sektörleri geliyor.

BÜYÜK GÖÇ MAYISTA BAŞLADI

Büyük Suriyeli göçü 2011 senesinin Mayıs ayında başladı. Ülkedeki iç karışıklıktan kaçan Suriyeliler; en başlarda Gaziantep, Kilis ve Hatay gibi Suriye hudutuna yakın yerlere göç etti. Sonrasında bu göç dalgası büyük şehirlere doğru sürdü. İlk senelerde Türkiye'ye gelen göçmenlerin bir kısmı daha iyi bir hayat ümidi ile Avrupa ülkelerine gitti. Bazıları da iç karışıklığın hafiflemesi ile beraber ülkelerine tekrar döndü.

SURİYELİLER TÜRKİYE'DE YABANCI ŞİRKET KURANLAR LİSTESİNİN BAŞINDA YER ALIYOR

Haziran 2018 itibari ile Türkiye'nin toplamında toplam 3 milyon 325 bin Suriyeli ikamet ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ilan ettiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü'nün bilgilerine göre, aradan geçen 7 senede Türkiye'de yaşamaya başlayan Suriyeliler, geçimlerini temin etmek için 7 bin 243 firma açtı. Kayıt dışı işletmelerle beraber bu sayının 10 binin üstünde olduğu tahmin ediliyor. Bu sayılarla Suriyeliler Türkiye'de, her sene yeni firma kuran yabancılar arasında 1. sırada yer alıyor.

Son Dakika Ekonomi Haberleri için aşağı kaydırın.