Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından dört yüz sosyal güvenlik denetmen yardımcısı tahsis edilecek. Resmi Gazete' nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, SGK' nın taşra teşkilatına en az dört senelik lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık bölümlerinden üç yüz; matematik, istatistik ve aktüerya birimlerinden fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği olan YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş yüz kişi olmak üzere toplam dört yüz kişi alınacak.

DENETMEN YARDIMCILIĞI İÇİN ŞARTLAR

Denetmen yardımcılığı olabilmek adına, ÖSYM' nin 2017' de yapmış olduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı' ndan (KPSS) P13, P23 ve P43 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış ve 35 yaşını doldurmamış olan adaylar başvurabilecek.

Sınava giriş kriterlerine uyan adayların ön başvuruları 17- 31 Temmuz tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleşecek. Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacak.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, 11 Ağustos tarihinde kurumun resmi internet sitesinden (www.sgk.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar, ilan edilen tarih, saat ve yerde giriş sınavına katılacak. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belgelerini 31 Ağustos mesai bitimine kadar kuruma posta yoluyla veya elden teslim edecek. Giriş sınavı, sözlü olarak Ankara'da 18-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak.