Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından savunma sanayisinde stratejik ihtiyaçların yerli ve özgün üretimlerle sağlanmasına, sektörün yeni yetenekler elde ederek rekabet gücünün artırılmasına ilişin yeni Ar-Ge projeleri için harekete geçildi.

SSM, uzun vadeli sistem ihtiyaçlarına yönelik yurt içi teknolojik birikim sağlamayı ve alt sistem, bileşen, teknoloji geliştirmeyi planlayan, seri üretimi içermeyen proje modelinin uygulanmasına ilişkin Ar-Ge çalışmalarını devam ettiriyor. Müsteşarlığın Ar-Ge Daire Başkanlığı da bu çabaların etkinliğini yükseltmek amacıyla Ar-Ge panelleri hazırlıyor.

12 PROJENİN BAŞLATILMASI KARARLAŞTIRILDI

Ar-Ge projelerinin dinamik bir süreçle harekete geçmesi amacıyla ilki geçen senenin Aralık ayında Müsteşarlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Ar-Ge Paneli'nde, "ileri malzemeler", "algılayıcılar" ve "bilgi teknolojileri" alanlarında öncelikli konularda çeşitli projelerin icraatına ve bazı meselelerde geniş alan çağrılarının yapılmasına karar verildi.

Ar-Ge Paneli'nin ikincisi SSM ve TSK temsilcileriyle alanında uzman akademisyenlerin birleşmesiyle düzenlendi. Ar-Ge projeleri yol haritası içeriğinde meydana gelen ve öncelikli olduğu düünülen konular katılımcıların görüşüne sunuldu. Görüşmelerde ‘ileri malzemeler’, ‘algılayıcılar’, ‘bilgi teknolojileri’, ‘tahrip’ ve ‘KBRN’ alanlarında 12 projenin başlatılmasına karar verildi.