Zeytinlik ve otluk alanlarda yatırım yapılması tartışmaya neden olan Sanayinin geliştirerek üretimin desteklenmesi nedeniyle bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararname’lerde farklılık yapılmasına dair kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Bu kanuna göre, sanayi işletmelerinin, her sene hafta tatillinde çalışmak amacıyla belediyeden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluğu kaldırılacak.

SANAYİLERİN TANIMI TEKRARDAN YAPILACAK

Sanayi Sicili Kanunu'ndaki sanayici tanımı yeniden yapılacak, bilişim teknolojisi ve yazılım üretimi işleten bu kanun kapsamı alınacak.

ARTIK ÖN KAYIT SİSTEMİ GELİYOR

Yeni kurulan sanayi işletmelerinin takip edilmesi ve imalat etkinliğinde başlamasından öncesi yükümlülüğü hakkında bilgilendirileceği amacı ile ön kayıt sistemi geliyor.

Sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda tutulacak sanayi siciline kaydedecek, imalat etkinliğinde bulunanların işlemlere başlamadan daha öncesinde sanayi sicili ön kayıt yaptırılacak. Kayıt etme işlemleri internet ortamında yapılacak, beyan sonrası elden veya posta ile gönderme şartı kaldırılıyor.

Sanayi sicili kaydı olmadığının tespit edildiği sanayi işletmelerine, süresinde sanayi kimliği tescil ettirmeyen için verilen idari para cezası verilecek.

VERGİLER AZALDI

İşletmelerle ilgili OSB’lerde, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yapacakları yatırım ve yatırım ücretlerinin düşürülmesi nedeniyle bu alanlarda bulunan arsaların tahsisi hakkında sözleşme ve taahhütnamelerden damga vergisi verilmeyecek.

Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri ve sanayi sitesinde bulunan binalara sürekli olarak emlak vergisi muafiyeti getirileceği için kanunda bulunan benzeri mahiyetteki geçici muafiyetler son bulacak.