Rusya devleti Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yani GSYH mevsimsel etkilerden arınması sağlanmış önde gelen verisine göre, 2017’nin mayıs ayı içerisinde, bir önceki aydan yüzde 0.4 büyüdüğü açıklamasında bulunuldu.

RUSYA, YÜZDE 0.4 BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİ

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığından yayınlanmış olan rapordaki veriler ışığında, Rusya devleti Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bu senenin mayıs ayı içerisinde mevsimsel etkiden arınması sağlanmış önde gelen veri birikimine göre bir önceki ayın raporunda ki veriye göre yüzde 0.4 büyüme gösterdi.

MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINMASI SAĞLANMIŞ VERİLERE GÖRE YÜZDE 3.1 BÜYÜDÜ

Rusya’da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla mevsimsel etkilerden arınması sağlanmış veriler ışığında 2016’nın aynı dönemine nazaran yüzde 3.1 büyürken, parekende satış hacmi mayıs ayı içerisinde senelik baz alındığı takdirde yüzde 7.7, sanayi imalatı da yüzde 9.5 büyüme gerçekleştirerek büyümesini sağlamış olduğunu açıklandı.

PAREKENDE SATIŞ ANLAMINDA YÜZDE 0.7 BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİ

Rusya devletinde inşaat iş alanının 2017’nin başında yer alan rapordan bu tarafa yüzde 3.8 ile ilk kez büyüme kayıt etmiş oldu, perakende anlamında ise iş alanı yüzde 0.7 büyüme gerçekleştirdi.