Rusya Devlet Savunma Sanayi Şirketi olan Rostec’ in Milletlerarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Türk Sanayisi' nin önemli düzeyde teknolojik gelişime müsait olduğunu belirterek, "Savunma sanayisi bahsinde Türkiye ile teknik iş birliğinin geliştirilmesine olumlu yaklaşıyoruz." dedi. Türk pazarının Rusya açısından son derece ümit verici olduğunu belirten Viktor Kladov, Türk sanayisinin de önemli seviyede teknolojik kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE OLUMLU BAKIYORUZ

Türkiye’ nin, Rusya’ dan sadece hazır ürünler almak istemediğini söyuleyen Kladov, "Türkiye, aynı anda savunma sanayisi hususunda teknik iş birliğini de geliştirmek istiyor. Biz de bu konuda Türkiye ile teknik iş birliğinin geliştirilmesine olumlu yaklaşıyoruz." şeklinde açıklamlarda bulundu.

SANAYİDE TÜRK AKIMI İLGİSİ

Rusya Birleşik Motor Şirketi Enerji Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Sergey Mihaylov, BOTAŞ ve Rus gazıyla ilişkili diğer büyük doğal gaz şirketlerini önemli ortaklar olarak gördüklerini ifade ederek, "Özellikle Türk Akım projesinde, doğal gaz pompa ekipmanları ve teknik motorlar tedarik etmek istiyoruz. Bu konuda Türk şirketler ile de motor ve ekipmanların hizmeti ve bakımı konusunda iş birliği yapmak arzusundayız." diye konuştu.