Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’e göre, yetkili müesseselerin kurulması ve faaliyete geçmesi için Hazine Müsteşarlığı’ndan izin alınacak.

Yetkili müesseseler, belirtilen faaliyetler haricinde faaliyetlerde bulunamayacaklar. Ayrıca, ticaret unvanlarında, iş yeri açma ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, iş yerlerinde veya internet sitelerinde bu faaliyetler haricinde işlem yaptıkları izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamayacaklar, vadeli işlem ve kredi kartı ile işlemler yapamayacaklar, yapacakları işlemleri herhangi bir şekilde taksitlendiremeyecekler.

Yetkili müessese kurmak için kuruluş izni alan kurucular, faaliyet izni alana kadar faaliyette bulunamayacaklar.

A grubu yetkili müessese kurmak üzere yeni başvurular 1 Mart’tan B grubu yetkili müessese kurmak üzere Müsteşarlığa yapılacak yeni başvurular 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak. Bu tarihten önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Halen faaliyette bulunan yetkili müesseseler, 1 Ocak 2019’a kadar A grubu ve B grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere başvurmak ve 1 Temmuz 2019 tarihine kadar tebliğde öngörülen şartları yerine getirmek zorunda olacaklar.

B grubu yetkili müesseseler, kaydi para hariç olmak üzere yabancı paraları alıp satabilecekler ve değiştirebilecekler. Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövizi natık çekleri satın alabilecekler. Basılı altınlar (milli ziynet ve meskük ve benzeri) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki standart işlenmemiş altınların alım satımını yapabilecekler.

A grubu yetkili müesseseler, yukarıdakilere ek olarak, Borsaya üye olmak kaydıyla, kıymetli taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve Borsada sürdürülmekte olan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri yapabilecek, aynı iş günü içinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yabancı paraalıp satabilecek ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirebilecek.

A Grubu yetkili müesseseler ayrıca elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olarak faaliyet gösterebilecek.

Hazine Müsteşarlığınca izin verilmesi halinde merkez veya şube adresleri ile uygun görülen diğer yerlerde para makineleri aracılığıyla yabancı para alım satımı ve buna ilişkin işlemleri yapabilecek. Tutar sınırlaması olmaksızın banka kartları ve 10,000 dolara kadar ön ödemeli kartlar aracılığıyla yabancı para alım satımı yapabilecek. Yurt dışına madeni yabancı para veya TL banknot sevkiyatı gerçekleştirebilecek.

Son Dakika Ekonomi Haberleri için aşağı kaydırın.