Rekabet Kurumu’nun internet sitelerinde yer bulan habere göre, Kurul, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin D&R yaptığı sözleşmeler ile pazara yeni girecek olan teşebbüslerin engellemenin ve rakip teşebbüslerinde etkinliklerini zorlaştırma sureti ile hakim durumunu kötüye kullanma iddiası yapılmış olan başvuru üzerine yürüttüğü ön araştırmayı karara bağlanmış oldu.

Elde edilmiş olan bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurumu’na bağlı olan Kurul,  bulguların ciddi ve yeterli bulunarak alakalı kanunun ihlal edilip edilmediği tespiti ile ve buna yönelik olarak soruşturmanın açılmasına kararlaştırılmış oldu.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE ‘ROCHE’ GÜNDEMDEYDİ

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı olarak verilen beyannameye göre, "Roche Müstahzarları, mahsul satışlarında bulunmak için yurtdışının satış yasağı güncellenmesi ya da düzenlemesini içermekte olan sözleşmenin imzaların atılması şartı koşuldu, bu şartları kabul etmeyen ya da reddeden Co – Re - Na Ecza Deposu'na 2010 senesinden itibaren mal vermeyi kabul etmediği, bu isimde depoya diğer ecza depolarınada Roche mallarını satmasına engel olduğu amacıyla bu nedenle dört ve altıncı maddeleri altında Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği iddia edilen ve bu başvuruyu içeren, Danıştay 13. Dairesi'nin kararı üstüne yeniden değerlendirme yapıldı." görüşleri yer buldu.