Rekabet Kurumu’nun internet sitesi içinde yer alan duyuruya göre, Rekabet Kurumu’nda görevli Kurulun,  D ve R Anonim Şirketi'nin yaptığı sözleşmeler ile pazara yeni girecek olan teşebbüslerin engelleme amacı ayrıca rakip olan teşebbüsün faaliyetini zor hale getirmek için ve bu suretle hakim olan durumun kötüye kullanma iddiası ile yaptığı başvuru neticesiyle üstünde yürütülen ön araştırmanın kararı bağlanmış oldu.

Elde edilmiş olan bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurumu’na bağlı olan Kurul,  bulguların ciddi ve yeterli bulunarak alakalı kanunun ihlal edilip edilmediği tespiti ile ve buna yönelik olarak soruşturmanın açılmasına kararlaştırılmış oldu.

SABAH SAATLERİNDE REKABET KURUMU İLAÇ FİRMASINA SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı olarak verilen beyannameye göre, "Roche Müstahzarları, mahsul satışlarında bulunmak için yurtdışının satış yasağı güncellenmesi ya da düzenlemesini içermekte olan sözleşmenin imzaların atılması şartı koşuldu, bu şartları kabul etmeyen ya da reddeden Co – Re - Na Ecza Deposu'na 2010 senesinden itibaren mal vermeyi kabul etmediği, bu isimde depoya diğer ecza depolarınada Roche mallarını satmasına engel olduğu amacıyla bu nedenle dört ve altıncı maddeleri altında Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği iddia edilen ve bu başvuruyu içeren, Danıştay 13. Dairesi'nin kararı üstüne yeniden değerlendirme yapıldı." görüşleri yer buldu.