Türkiye Cumhuriyet Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın sözünü ettiği kararlar doğrultusunda, Resmi Gazete‘de yayımlanması tamamlandı.

11 TAŞINMAZIN İHALESİ TAMAMLANDI

Bu durum ışığında, Maliye Hazinesi ismine kayıtlı olan Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan 11 taşınmaz ihale sonrasında en yüksek teklifi vermiş olan bireylere satılacağı konusunda onay verilmiş oldu.

Sözü edilen bu bireyler sözleşmenin imzalamaktan imtina etmesi ya da yükümlülüklerinin yerine getirmeyeceği için halinde teminatlar ile ilgili İdare lehine irat kaydedilmiş olacak ayrıca bu ihaleler iptal edilmiş olacak.

28 TAŞINMAZ İHALE KAPSAMINDA

Diğer taraftan Resmi Gazete'de yer bulan başka bir ilanda ise Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 11 taşınmazın 23 Ağustos 2017’de, Gölbaşı ilçesinde 17 taşınmazın 28 Ağustos 2017’de pazarlık usulü ile düzenlenmesi ihalede satışa sunulmuş olacak.

YAKIN ZAMANDA RESMİ GAZETE YAYIMLANMIŞ DİĞER HABER

Resmi gazete'de basılan indirimler ile beraber büyükbaş hayvan iç satımında vergi oranının yüzde 100'lük oranlardan yüzde 26'ya kadar ette ise yüzde 40'a kadar azaltıldı. Buğday, mahlut, kızıl buğday, arpa, Malta, Mısır gibi tarım ürünlerinde de gümrük vergisi seviyesi ise yüzde 130'lardan 25 ile 45 aralığına düşürüldü. Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Tarık Tezel, hayvan yiyeceğinin yüzde 45 ile 60'ının ithal mallardan oluştuğunu belirterek, "İndirim et ve süt ücretlerine de büyük oranda yansıyacak." dedi.