Türkiye geneli 300'den fazla Organize Sanayi Bölgesi'nde fatura ve bürokrasi karmaşası içinden kurtaracak olan güncellemeler sonrası hayata geçirildi. Yeni sistem OSB'ler, şirketlere mesaj ve OSB dağıtım bedelini direkt fatura yapabilir. Ağır bürokrasiye sebep olan OSB ile tedarikçiler arasında faturalar da kaldırılıyor. Taraflar tek kullanım sözleşmesi imza atmayacak. Bu sayede kullanımlar ile alakalı süreç tam olarak kesinleşirken, OSB'ler KOBİ'lere daha düşük ücretlerle enerji hizmeti verilecek. Yeni düzenlemelere göre, OSB'lerin su, elektrik ve doğalgaz kazançları haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacak.

BAĞIŞLAR DA SON BULUYOR

Organize Sanayi Bölgeleri’nde etkinlik gösteren şirketlerin en fazla şikâyet ettiği konulardan biri de bağış ve aidat konusu hakkındaydı bu konuda kesinliğe kavuştu. OSB'ler vermekle yükümlü olduğu hizmetlerle ilgili başvuranlardan bağış almayacak.

KREDİ DE ŞİRKET KURMAKTA ARTIK ÇOK KOLAY

OSB'lere etkinlikleri için gereken ve bakanlıkça uygun görülen planlar için kredi vermesi düşünülüyor, finans kuruluşları arasında kullanılan kredi için ise kredi faiz desteği sağlanacağı söyleniyor. OSB'ler, bakanlıktan izin almak kaydıyla ayrı elektrik imalat tesisleri inşa edebilmek için izin sahibi olabilecek.