2017 yılının Nisan ayı 765 milyon Amerika Birleşik Devletleri Doları düzeyinde küresel doğru ve düz yatırım girişi yani fiili giriş - net gerçekleşmiş oldu.

NİSAN AYINDA 468 MİLYON DOLAR

Ekonomi Bakanlığı’na ait verilen bildiriye göre, küresel anlamda yatırımcı ve iş adamlarının ülkemizdeki yeni veya mevcut firmalar ile beraberlik sağladıkları yerli sermayeli firmalar için iş ortaklığı payı ile alakalı para transferi içinde bulunduran sermaye girişimi, 2017 Nisan ayı ise 468 milyon Amerika Birleşik Devletleri Doları seviyesinde meydana getirildi.

468 milyon dolar olan nakit sermaye girişinin 352 milyon dolarlık bölümü Avrupa Birliği devletleri kaynaklı.

SENENİN İLK ÇEYREĞİ 3.6 MİYAR DOLAR FİİLİ İŞTİRAK

2017 senesinin Ocak ve Nisan dönemleri içerisinde kesin doğrudan küresel yatırım girişimi, 3,6 milyar ABD doları gerçekleşti. Küresel doğrudan iş ücreti girişleri kalemi ise yer verilen sermaye girişi 2017 senesinde toplam 2,7 milyar Amerikan dolarına yükseldi.

2017 senesi Ocak ve Nisan ayı dönemlerinde 2.7 milyar Amerikan Doları olan küresel doğrudan yatırım girişi 1 milyar dolarına ekonomik aracı kurumların etkinliğinin iş alanında, 539 milyon doları ise diğer halkı ilgilendiren, sosyal ve kişisel hizmet iş sahasından kaynaklanıyor.