Resmi Gazete'de yayımlanmış olan ilanda yer alan bildiriye göre, Genel Müdürlüğün Milli Tren Projesi'nde istihdam etmek üzere sözleşmeli statü sahibi olmak kaydı ile 20 makine mühendisi ve 10 elektrik ve elektronik mühendisi alanı içerisinde çalıştırılmak üzere 30 mühendis çalışanı alınacağı amacıyla yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı bildirildi. Adayların, atama onayları haricinde, tüm tebligatların ve duyuruların tulomsas’ın internet sitesi olan www.tulomsas.com.tr internet adresi üzerinden başvurlaru yapılacağı bildirildi.

BAŞVURULAR 10 TEMMUZ 2017’DE BAŞLAYACAĞI DUYURULDU

Başvuruların 10 Temmuz 2017’de başlayacağı aynı zamanda 23 Temmuz 2017’ye kadar da devam edecek olan mülakat sınavı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde 27 Ağustos 2017’de yapılacağı duyuruldu.

30 MÜHENDİS ALIMI İÇİN YAZILI OLARAK TEBLİĞDE BULUNULACAK

Yazılı sınavında başarılı olan adaylar olarak sözlü sınava da girmeye hak kazanan bu adayların, girmiş oldukları sınavın tarihi ile mekanı ayrıca duyurulacağı Resmi Gazete’de ilan edildi. Kesin başarı listesinin ise www.tulomsas.com.tr internet sitesi adresinden ilan edilecek, 20 Makine Mühendisi ve 10 Elektronik ile Elektrik Mühendisinin alımı için yapılacak olan yazılı bildirilerde bulunulacağı söylendi.