Geç likidite penceresi (GLP) faizini yüzde 12.25 seviyesinde tutan TCMB; politika faizini yüzde 8, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizini yüzde 7.25, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizini de yüzde 9.25 seviyesinde bıraktı.

TCMB son olarak Nisan ayında enflasyon görünümündeki sıkıntıyı azaltmak amacıyla geç likidite penceresi (GLP) faizini 50 temel puan artırarak yüzde 12.25'e yükseltmişti.

Enflasyon görünümünde iyileşme olana kadar faizlerde bir değişiklik olacağı düşünülmüyor. Bazı ekonomistler, enflasyondaki gerilemenin yılsonuna doğru olacağı düşüncesi ile TCMB'nin senenin son ayında kısmi bir gevşeme olabileceği yolunda.

PPK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Son zamanda açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürdürülmesine işaret etmektedir. İç talepte iyileşmeye gidilirken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki yükselişin ihracat üzerindeki olumlu etkisi devam etmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyet kuvvetini korumaktadır. Kurul, yapısal reformların uygulamaya koyulmasının büyüme potansiyelini büyük ölçüde yükseltebileceğini değerlendirmektedir.

Son aylarda meydana gelen maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen belirli düzeltmenin sınırlayıcı sonuçlarına rağmen, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına karşılık bir sorun meydana getirmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir.