Kamuda görevli ortalama 3 milyon memurun 2018'in ilk 6 ayında alacağı ek ödemeler netleşti. Maliye Bakanlığı'nın bu mevzuda oluşturduğu genelge Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genelgeye göre aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0.108550), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1.699121) olarak şekillendi. Bu katsayılar ile personele verilecek ek ödeme miktarları ve yükselişleri ise şu şekilde:

KİM NE KADAR ALACAK?

Sözleşmeli olarak görev yapan çalışanın taban ve tavan ücretlerine yüzde 5.69 oranında yükselme gerçekleştirildi. Buna göre sözleşmeli çalışanın ücret tavanı 5.941,60 TL'ye çıktı.

Özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda istihdam edilen sözleşmeli çalışanın 31.12.2017 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme fiyatları yüzde 5.69 oranında yükseltildi.

Vekalet ücreti ödemelerinde, "10.000" gösterge rakamı yerine "20.000" gösterge rakamı dikkate alınacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde çalışan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin derecelerinden dolayı faydalandıkları tazminat oranlarına 20 puan ek yapıldı.

Şef kadrolarında yer alan dereceleri itibarıyla faydalanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ek yapıldı.

Mübaşir kadrolarında yer alan dereceleri itibarıyla faydalandıkları tazminat oranlarına 7 puan ek yapıldı.

İtfaiye teşkilatı çalışanının faydalanmakta olduğu zam puanları yüzde 50 yükseltildi.

Veznedar kadrolarında yer alan çalışanların faydalandıkları mali sorumluluk zammı puanı yüzde 50 yükseltildi.

Son Dakika Ekonomi Haberleri için aşağı doğru kaydırın.