Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun söz konusu durum ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrasında aşağıdaki şekilde değişikliğe gidilmişve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

'(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak Kurulca belirlenir',

Son Dakika Ekonomi Haberleri için aşağı kaydırın.