KONSOLİDE HESAP NEDİR

Birbirleri ile aralarında sermaye ilişkisi olan şirketlerin aynı tarih veya döneme ait bilanço harcamalarında ve karşılıklı ilişkiler ile alakalı verilerin bir araya gelmesiyle hazırlanan bilanço konsolide hesap nedir.

Bu standartta (konsolide finansal tablolar) geçen terimlerin anlamları:

KONSOLİDASYON YÖNTEMİ

Şirkete ait finansal tablolarda bulunan, varlıklar, yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir ve karlar ile gider ve kayıpların bir tüm olarak bir araya getirilmesi ve daha sonra konsolidasyon şart ve kuralları temelde gerekli düzeltmelerin yapılarak konsolide finansal tabloların hazırlanması yöntemidir.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Ana müşterekliğin ünvanı altında yapılan ve ana müştereklik ile bağlı ortaklığın ve kontrol gücü ana müştereklikte olan iştiraklerin konsolidasyon yöntemi uygulanmak şartıyla varlıklar, yabancı kaynaklar, özkaynaklar gelir ve karlar ile gider ve zararlarını bir bütün olarak gösteren, iştiraklerin ise özkaynaklardan pay alma yöntemi uygulanarak eklenmesi şartıyla oluşturulan konsolide bilanço, konsolide gelir tablosu ve bu tabloların eki diğer konsolide finansal tablolar ile dipnotları belirtir.

ANA ORTAKLIK

Sermaye ve yönetim ilişkileri bağlamında, bağlı müşterilikleri, iştirakleri ve diğer müşterilikleri bulunabilen firmalardır.

BAĞLI ORTAKLIK

Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak %50’den yükseğini veya aynı oranda oy hakkına ya da yönetim çoğunluğunu seçme hakkı imkanına sahip olan firmalardır.

İŞTİRAKLER

Ana ortaklık tarafından hisselerinin doğrudan veya dolaylı olarak en az ’una, en fazla %50’sine kadar veya aynı oranlarda oy hakkı imkanına sahip olan firmalardır.

Son Dakika Ekonomi Haberleri için aşağı kaydırın.