İşten Çıkarma Yasağı 2 Ay Daha Uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile işçilerin sözleşmesinin işveren aracılığıyla sonlandırılmasını yasaklayan maddenin geçerliliği 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı. Buna göre işten çıkarma yasağı minimum 17 Kasım 2020 tarihine kadar sürecek.

İşten Çıkarma Yasağı 2 Ay Daha Uzatıldı

İşten Çıkarma Yasağı 2 Ay Daha Uzatıldı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilk defa Nisan ayının ortasında başlayan işten çıkarma yasağı, o tarihten bu güne gidilen uzatmalarla sürdü. En son geçen gün Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020'ye kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda 4857 sayılı kanunun geçici onuncu maddesinin bir ile ikinci fıkrası işaret edildi.

1 Eylül 2020'ye alınan karar ile kısa çalışma ödeneğinin süresi de iki ay uzatılmış ancak 17 Eylül tarihinde biten işten çıkarma yasağı için bir karar verilmemişti.

Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin uygulamaya konulduğu tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek şartıyla işveren işçiyi tamamen ya da kısmen ücretsiz izne çıkarabilir. Bu madde çerçevesinde ücretsiz izne çıkmak, işçiye haklı sebebe dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı tanımaz.

Bu madde karalarına uygunsuz bir şekilde iş sözleşmesini fesheden işveren ya da işveren vekiline, sözleşmesi bitirilen her personel için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası kesilir.Cumhurbaşkanı 1. ve 2. fıkrada olan 3 aylık süreleri her defasında en çok 3'er aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.(1)

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

EN ÇOK OKUNANLAR