IMF Türkiye Mali Şeffaflık Değerlendirme Raporunda, “Türkiye son mali şeffaflık programlarını geliştirmek üzere son 15 sene içinde dikkate değer yol katetti.” ifadesi kullanıldı.

IMF heyetinin mali şeffaflık üzerine Türkiye’de incelemelere başladığı 2000 senesinden bu güne, kamuya açık bilgilerin dahili, zamanlaması ve güvenilirliği hususlarında dikkate değer gelişme kaydedildiği aktarıldı.

IMF raporunda, “Türkiye’nin mali tahminleri ve bütçeleri daha çok bütünlük taşıyan, daha performans odaklı, daha ileriye dönük bir hal aldı. 2000 senesinde bütçe hükümetin temel harcamalarının yalnızca üçte birini içine alıyordu. Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 3’üne eşit olan 13 ilave bütçe fonu dışarıda bırakılıyordu. Yalnızca bütçe senesine odaklanılıyor, makro ekonomik gelişmelerlere dair sınırlı bilgi sağlanıyordu. Hükümetin mali ve sektörel hedeflerine dair açık bir ifade belirtlmiyordu. Bugün bütçe, detaylı yasal çerçeve içinde hükümetin öncelikli harcamalarının ortalama yüzde 90’ını içine alacak biçimde oluşturuluyor.” değerlendirmeleri yapıldı.

TÜRKİYE ÖNEMLİ MESAFE KAYDETTİ

Raporda, Türkiye’nin ciddi reformlarını hayata geçirerek, IMF’nin Yeni Mali Şeffaflık Düzenlemesi dahlindeki toplam 36 kriterde önemli düzeyde ilerleme kaydettiğinin altı çizildi

Türkiye’nin bahsi geçen 36 kriterden 10’unu "temel seviyede",13 kriteri “iyi seviyede”, 6 kriteri ise “ileri seviyede” karşıladığı aktarıldı.

Kriterler içerisinde Türkiye’nin en detaylı ilerlemeyi mali raporlama alanında yaptığı açıklanırken, halen 5 alanda temel kriterlerin karşılanmadığı anımsatıldı.

Türkiye’de önümüzdeki süreçte daha da ilerleme kaydedilmesi gereken alanların olduğu belirtilen raporda, “Mali istatistikler genel hükümeti kapsarken, Türkiye’nin kamuya ait 468 kamu şirketini konsolide etmiyor. Bu şirketleri giderleri GSYH’nın yaklaşık yüzde 12,6’sını oluşturuyor.” ifadesi kullanıldı.