İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketlerinden İstanbul Enerji ve ait kuruluşlardan İSKİ, Türkiye’deki ilk defa yüzer Güneş Enerji Santralini (GES) hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın emriyle İstanbul’a temiz su sağlayan kaynaklardan bir tanesi olan Büyükçekmece Gölü üzerine yerleştirilen santral, Türkiye de ilk defa uygulanan bir sistem olma özelliğini taşıyor.
Santralin inşasında 960 adet 260W gücünde polikristal fotoyoltaik panel kullanıldı. Panel ve diğer malzemelerin seçiminde korozyona karşı dayanıklı ürünler tercih edilerek santral miyadının uzatılması amaçlandı.

Sistem, kapladığı su yüzeyini yüzde 70 oranında havadan izole ediyor. Böylelikle, bilhassa yaz mevsiminde karşılaşılan en ciddi meselelerden biri olan buharlaşma ile su kaybı da en aza indirilecek. GES ile her yıl 210 ton karbondioksit salınımını da önlenecek. Tesis kurulumunun bitmesinden sonra başlanan Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde, yüzdürücü sistemlerin enerji üretimi, su kalitesi, su canlıları ve yosun oluşumu gibi etkileri gözlenecek.

İBB'nin Büyükçekmece Gölü’nden sonra Terkos ve Ömerli barajlarına da kurmayı hedeflediği yüzer GES'ler ile geniş yüzey alanına sahip olan su havzalarının ve barajların, İstanbul’un yükselen elektrik üretimine katkıda bulunması ve yenilebilir kaynaklardan enerji üretiminin payının arttırılması hedefleniyor.


"TÜKKETTİĞİMİZ ENERJİNİN YÜZDE 55'İNİ ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ"


İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, hedeflerinin enerji çeşitliliğini fazlalaştırarak enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmek olduğunu kaydederek, "Amacımız, belediye olarak kendi enerjimizi üretebilmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretiminde devamlılığını arttırmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin enerjide artan dışa bağımlılığını azaltmak hedefiyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın vizyon projeler ortaya koyduğuna vurgu yapan Baraçlı, "İBB olarak bu vizyona katkıda bulunmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. 2023 senesinde belediye olarak tükettiğimiz enerjinin yüzde 55’ini kendimiz üretmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.