Hurdaya çıkarılacak 1997 senesi ve daha eski  yıllara air eski model araçlar hurdaya çıkarılması durumunda Motorlu Taşıtlar Vergisi silinecek.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan MTV genel tebliğine göre, bu madde hükmünden, bu çerçevede yer bulan taşıtlarını kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, 31 Aralık 2018 yılına kadar, isimlerine kayıt ve tescil ettiren mükellefler yararlanabilecek.

2018 SONUNA KADAR ÖDENİRSE TAHSİL EDİLMEYECEK

Tebliğe göre ayrıyetten, 27 Mayıs itibarıyla mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını kaybetmiş, model senesi 2005 ve daha eski olan taşıt sahibi kişiler; durumlarını kanaat verici evraklarla tevsik etmeleri veya trafik tescil kuruluşu tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü durumunda, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve araç plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecek.

Böylelikle trafikde eski model araçların yer almaması önlenecek ve hava kirliliği azaltılması planlanıyor.Eski model araç sahipleri çıkan bu yasaya olumlu yaklaştığı iddia edildi.