Otogarlar ve havalimanı arasında ve havalimanlarından çevre şehirlere, ilçelere düzenlenecek devamlı yolcu taşımacılığı havalimanı işletmeciliği tarafından kapsanacak fakat Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun belirttiğine göre Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararının yetkilendirme yapılan kuruluşlar bu düzenlenen gerekliliğe göre dışarda yer alacak.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün "Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe sokuldu.

Sözü edilen değişikliğe göre, "havalimanlarında temsil, yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve iletişim, ramp, kargo ve posta, uçak hat bakım, uçuş operasyon, ulaşım, ikram servis, gözetim ve yönetim, uçak özel güvenlik hizmet ve denetiminden oluşan hizmet cinslerini bütününü ya da bir kısmı kendi için yaparak hava taşıyıcılarına her bir hizmet cinsi için verecek çalışma belgesi" olarak belirtildi "B grubu çalışma ruhsatına" ilişkin bazı düzenlemelere gidildi.

Düzenlemede, yerli hava ulaştırıcı, ulaşım hizmeti hariç yer hizmet cinslerinin bütününü veya bir kısmını "B grubu çalışma ruhsatı" alarak kendine has yapmaya yetkisi olacak. Yerli hava ulaştırıcılar ilgili maddede belirtildi havalimanı yer hizmet cinslerinden taşımacılık hizmeti dışında, diğer hizmet cinslerinden bütününü veya birazını B grubu çalışma sertifikası alarak kendileri için oluşturmaya yetkili olacak.